ביטוח דירה
11 בפברואר 2018
ביטוח ימי
15 במרץ 2018

ביטוח בריאות

מהו בעצם ביטוח בריאות פרטי ולמה זה חשוב? ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית. ביטוח בריאות פרטי מאפשר לכם שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי ללא תלות והמתנה לאישורים של ועדות שונות במשרד הבריאות ו/או קופות החולים.
ביטוחי הבריאות מהווים בעצם רפואה פרטית שאינה חלק ממערכת הבריאות הממשלתית. מיד כשעולה הצורך בניתוח, השתלה או טיפול מיוחד אחר – יש זכאות לקבלם.
בביטוח בריאות ניתן לבחור את הרופא המטפל בארץ או בחו"ל על פי העדפה אישית. עלויות האשפוז, הטיפול וכל הצרכים הנלווים, ממומנות על ידינו. במקרים רבים מדובר בסכומים של עשרות ומאות אלפי דולרים.

שאלות ותשובות בנושא ביטוח בריאות

1מהוא ריסק זמני?
תשלום עבור הכיסויים הביטוחיים למקרי מוות בפוליסות ביטוח החיים, ללא מרכיב החיסכון לתקופה מסויימת. אופציה זו ניתנת למשך שנתיים ומקטינה את שיעור תשלומי הפרמיות. אפשר לבצע "ריסק זמני" בכל פוליסה בעלת מרכיב חיסכון, בין אם היא פרטית ובין אם היא פוליסת מנהלים. השימוש באופציה זו יעשה לרוב על מנת לשמור על הכיסוי הביטוחי במקרים של מעבר בין מקומות עבודה או במקרי מצוקה כלכלית.
2אלו כיסויים ניתן בכל פוליסה תמורת תוספת תשלום ניתן להוסיף כיסויים ביטוחיים נוספים. לדוגמא:
ביטוח למקרה מוות מתאונה. ביטוח למקרה נכות מתאונה. ביטוח נוסף למקרה פטירה, המגדיל את סכום הביטוח למקרה מות המבוטח. ביטוח נוסף למקרה פטירת בן/ בת הזוג, המאפשר לצרף לפוליסה את בן/ת הזוג ומבטח גם אותם במקרה מוות. ביטוח נוסף למקרה של אובדן כושר עבודה המקנה פיצוי חודשי למבוטח לאחר תקופת ההמתנה (לרוב 3 חודשים) ועד החזרה לכושר העבודה. כיסוי למקרה גילוי מחלות חשוכות מרפא. ביטוחים רפואיים משלימים. להוסיף לפוליסת ביטוח חיים הכוללת ריסק וחיסכון?
3 מה ההבדל בין הביטוח בקופת חולים לבין ביטוח בריאות פרטי ? מאיזה גיל ניתן לצרף תינוקות לביטוח הבריאות הפרטי?
ניצול הזכאות בביטוח הפרטי לא מותנה בחוק הבריאות הממלכתי או בוועדה כלשהי לעומת קופות החולים בהן ניצול השירותים מותנה במימוש הזכאות על פי חוק הבריאות הממלכתי ובאישור הקופה. ביטוח פרטי הוא חוזה ביטוח קבוע ואילו בקופת חולים מדובר בתקנון הניתן לשינוי. בנוסף, בביטוח הפרטי יש טיפול מהיר בכל פנייה וחלק מהכיסויים אף מאפשרים למבוטחיהם לפנות ישירות לנותן השירות הרפואי ללא תיאום מראש, לעומת קופות החולים המאפשרות המתנה של 60 ימים, מיום התביעה ועד לקבלת מענה. תינוקות ניתן לצרף אותם לביטוח הבריאות לאחר שמלאו להם 15 יום. תינוק מעל 4 חודשים יש לכתוב מכתב בקשה לצרף לביטוח ובנוסף לשלוח הצהרת בריאות. תינוק מתחת ל-4 חודשים יש לכתוב מכתב בקשה לצרף לביטוח ולצרף דו"ח אפגר מהבית חולים.
4בביטוח מנהלים-כיצד מתחלק התשלום בין העובד למעביד?
ביטוח מנהלים מתחלק לתגמולים ולפיצויים. הפרמיה אותה משלם המעסיק היא, 8.33% משכרו של העובד לטובת הפיצויים ושיעור נוסף שלא עולה על 5% משכרו של העובד, לטובת התגמולים. העובד משלם תשלום זהה למעסיק לגבי התגמולים. במידה וההפרשות מגיעות לכדי 18.33% ממשכורתו החודשית של העובד, מתקבל תקציב מלא לצורך רכישת הביטוח.

שאלות ותשובות בנושא ביטוח סיעודי

1מה ההגדרה לאדם סיעודי?
אדם סיעודי הוא מבוטח שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו לפחות 3 פעולות מתוך 6 הפעולות היומיומיות הבאות: 1. לקום ולשכב. 2. להתלבש ולהתפשט. 3. להתרחץ. 4. לאכול ולשתות. 5. לשלוט על הסוגרים. 6. ניידות.
2מה ההבדל בין ביטוח סעודי פרטי לבין ביטוח סעודי דרך קופת החולים?
האישפוז במוסד סיעודי אינו כלול בחוק הבריאות ולכן יש לעשות ביטוח סעודי. דרך קופת החולים הסכומים מוגבלים ויש להמציא קבלות על ההוצאות ולהמתין לאישור קופת החולים לגבי התשלום. תקופת הפיצוי של קופת החולים מוגבלת ל- 3 שנים. לעומת זאת בביטוח פרטי לא צריך להמציא קבלות חברת הביטוח משלמת לפי סכום הביטוח שנקבע ביום עריכת הפוליסה המבוטח בוחר ביום עריכת הפוליסה את התקופה שמעוניין לקבל פיצוי(יכול לבחור 3 שנים,5 שנים וכו).
3האם מבוטח שקיבל את כל התגמולים יכול להגיש תביעה נוספת?
לא. הפוליסה מתבטלת כאשר המבוטח מקבל את מלוא התגמולים.
4האם המבוטח ממשיך לשלם פרמיה גם במצב סיעודי ?
לא. המבוטח מפסיק לשלם את הפרמיה ברגע שמתחיל לגבל את תגמולי הביטוח.
5מה ההבדל בין פדיון ביטוח החיים לבין סילוק לפוליסה עם רכיב חיסכון?
פדיון-ביטול הפוליסה. ברגע שהמבוטח מבצע פדיון לפוליסה מתבטלים כל הכיסויים הביטוחיים ומתבטלות זכויות המבוטח לקבלת כספי הביטוח במקרה מוות או עם הגיעו לגיל הפרישה . סילוק הפוליסה-הקפאה. בעת הסילוק מחשבת חברת הביטוח את ערך הפדיון לסוף תקופת הביטוח או למקרה פטירה במהלך תקופת הביטוח והמבוטח: 1. ממשיך להיות מכוסה למקרה פטירה במהלך תקופת הביטוח. 2. נהנה מרווחי ההשקעות של החברה ומצבירת ערכי החסכון. בכל עת ניתן לסלק כל פוליסה. ישנה אפשרות לחזור ולשלם את הפרמיות עד שנתיים מרגע הסילוק אך המבוטח יהיה חייב בהצהרת בריאות. רק במקרה של תשלום פרמיות לאחר 3 חודשי סילוק פטור המבוטח ממתן הצהרת בריאות.

להיות בקשרנגישות