ביטוח רכב
11 בפברואר 2018
ביטוח בריאות
11 בפברואר 2018

פוליסת הדירה מורכבת מ2 כיסויים :

1. ביטוח מבנה

2. ביטוח תכולה

ביטוח המבנה:
מבנה הדירה או הבית המפורטים כגון : מרפסות, מערכת הצנרת, ביוב+אינסטלציה ,מתקני הסקה, דודי שמש, מערכת סולרית תשתית של קווי  טלפון וחשמל הצמודים למבנה של הדירה וכן כל המרכבים הקבועים שמבנה הדירה מכיל, או שמחוברים לדירה בחיבור קבוע.
חישוב ערך ביטוח המבנה מתבסס על גודל המבנה במ"ר. החישוב מתבצע עפ"י גודל המבנה במ"ר ומתחשב בעלות הבנייה למ"ר וכן באיור בו נמצאת הדירה . במקרים מסוימים ניתן מחושב גם  ערך הקרקע ולא רק את ערך בניית המבנה מחדש.
ביטוח המבנה נותן כיסוי כנגד הנזקים הבאים:
רעם , עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה, ברק אש, התלקחות ,התפוצצות, גניבה, פריצה, שוד, נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס. רעד על - קולי הנגרם על-ידי כלי טייס. נזקים שנגרמו בזדון. לכיש טופ ממליצה ללקוחותיה להרחיב את ביטוח המבנה בנזקי צנרת ובנזקי טבע ורעידת אדמה. כדי להיות במצב של הגנה מקסימלית.

ביטוח תכול הדירה:
ביטוח התכולה מכסה גם את הנזקים הרשומים בביטוח המבנה.
ביטוח תכולה לדירה מורחב ל- 2 כיסויים נוספים שהינם : צד ג' וחבות מעבידים.
קצת בהרחבה על הכיסויים :
א. תכשיטים וכלי זהב בביטוח תכולת דירה:
הכיסוי לתכשיטים בביטוח מכסה 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לכל פריט בלבד, כך שבמידה וברשותכם תכשיט יקר מ- 2% מסכום ביטוח תכולת הדירה הפוליסה לא תכסה אלא אם בוצע הערכת סוקר של חברת הביטוח או ע"י מעריך מוסמך.
ב. "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך:
ביטוח התכולה מכסה אירועים ביטוחים בתוך הדירה (מקיף) ולא מחוצה לה - ניתן להרחיב הכיסוי גם מחוץ לדירה.
ג. תת ביטוח:
יש לשים לב שסכומי ביטוח המבנה וגם התכולה יהיו ריאליים הואיל ובמידה וסכומי הביטוח יהיו נמוכים מהערך הריאלי במקרה תביעה הפיצוי יהיה חלקי בלבד.
נגישות