ביטוח בריאות
11 בפברואר 2018
ביטוח עסקי
15 במרץ 2018

ביטוח ימי

עסקים מייבאים או מייצאים סחורות ו/או שולחים מטען מסוג אחר ממדינה למדינה חייבים להיות מודעים לסיכון שבאובדן ונזק למטען הזה.

  • מהו ביטוח ימי? למה הוא מיועד?

  • ביטוח ימי הנו שם כולל לביטוח מטענים הנשלחים ממדינה למדינה, בדרך הים והאוויר.   משלוח מטענים בדרך זו מועד לסכנות רבות, מפגעי מזג האוויר ואסונות טבע, ועד   למצבים   ביטחוניים דוגמת סכסוכים אלימים   וטרור, המאיימים על שלמותו של המטען והאפשרות   שהוא יגיע ליעדו.
    ביטוח ימי מגן עליכם מפני האפשרות של נזק למטען, ודואג לפצות אתכם במקרה שנגרם נזק   למטען שנשלח דרך הים ו/או באוויר. עלות הביטוח והסיכונים שמבטחים  מפניהםנקבעים   בהתאם לגורמים שונים כגון סוג המטען, היעד, ועוד.
    הביטוח הימי אינו מתנהל לפי חוקי מדינת ישראל, אלא לפי כללי המשפט הבינלאומי. לסוכנות הביטוח לכיש טופ מומחים בתחום

    להיות בקשר    נגישות