ביטוח ימי
15 במרץ 2018

ביטוח עסקי

תחום הביטוח העסקי הינו תחום ביטוח מורכב, המשלב בתוכו אפשרויות רבות לכיסוי ביטוחי ומאידך יש בו לא מעט סייגים / חריגים / תנאים ביטוחיים. תחום זה מצריך הכרת העסק, תחום פעילויות העסק ורק אז בדיקת הכיסויים הביטוחים הנדרשים לעסק.
הכיסויים הנפוצים בעסק:
ביטוח למבנה העסק
ביטוח תכולת העסק - ריהוט וקבועות, ציוד וכלי עבודה, מלאי עיסקי ו/או תכולה
ביטוח צד ג' - נזקי גוף ורכוש לצד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אובדן רווחים
ביטוח אחריות המוצר
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח סחורה בהעברה
כספים
נאמנות

להיות בקשרנגישות