ביטוח נסיעות לחו"ל
11 בפברואר 2018
ביטוח דירה
11 בפברואר 2018

ביטוח רכב

בתחום ביטוחי הרכב נפוצים שלושה סוגי ביטוח : ביטוח חובה, צד ג', מקיף.
ביטוח חובה:
עפ"י חוקי המדינה יש חובה לרכישת ביטוח חובה לכל רכב מנועי. ביטוח חובה מהותו לכיסוי נזקי גוף בלבד כתוצאה משימוש ברכב מנועי. עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי.
ביטוח צד ג' רכב:
ביטוח צד ג' מכסה את חבות המבוטח בשל כל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח.
ביטוח מקיף לרכב:
ביטוח רכב מקיף כמובן כולל בבסיסו את ביטוח צד ג. ' ביטוח מקיף מורחב בכיסויים הבאים: אש, ברק, התלקחות ,התפוצצות, התהפכות ,התנגשות מקרית. מצב של גניבת הרכב שבעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, שיטפון, סערה וסופה, התפרצות הר געש, מעשה זדון. הפוליסה גם מורחבת לכיסוי הוצאות (מוגבלות בסכום) להגנה משפטית וכן הוצאות נוספות כגון : גרירת הרכב ממקום האירוע למוסך קרוב.
הרחבות נוספות:
הרחבות שניתן לרכוש לביטוח רכב צד ג':
• גרירה
• שמשות
• רדיו טייפ
• הרחבות ביטוח צד ג' בשל נזקי גוף (שאין לבטחם בביטוח חובה)
• הגנה משפטית
ביטול השתתפות עצמית
הרחבות שניתן לרכוש ביטוח רכב מקיף:
• גרירה
• שמשות
• רדיו טייפ
• רכב חלופי
• הרחבת ביטוח אחריות צד שלישי בשל נזקי גוף (שאין לבטחם בביטוח חובה)
• אביזרים נוספים
• רכב חדש תמורת ישן

להיות בקשרנגישות